Friday, April 20, 2007

Radio free Asia March 14 (Vietnamese): Công an Hà Nội bắt giữ Luật sư Lê Quốc Quân

Hanoi, March 14, 2007